Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice w związku z postępowaniem o sygn. akt PR Ds. 545.2021. Sp (c)

Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice w związku z postępowaniem o sygn. akt PR Ds. 545.2021. Sp (c)


  Od wielu już lat, szczególnie odkąd zajęłam się polityką, odpieram ataki na swoją osobę. Ataki takie miały już miejsce w 2014 r. w kampanii przed wyborami do Radny Gminy, jak i później w 2015 r. kiedy kandydowałam do Sejmu. Od 2018 r. te szkodliwe działania moich oponentów nasiliły się, w celu zablokowania mi możliwości skutecznego prowadzenia kampanii wyborczej w kolejnych wyborach samorządowych. Od 2016 r. sprawowałam kierownicze funkcje w administracji rządowej. Już w tym czasie, w 2018 r., prokuratura prowadziła postępowanie karne dotyczące rzekomych nadużyć jakich miałam się dopuścić. Postępowanie to umorzono po wyborach (!). Po wygranych wyborach samorządowych, nasza opozycja polityczna nie dała mi spokojnie pracować dla dobra Naszej Gminy. Sukcesywnie bowiem wpływały anonimowe skargi do urzędów administracji publicznej wszystkich szczebli (z wojewódzkimi i centralnymi włącznie). W trakcie sprawowania funkcji Wójta Gminy ataki polityczne przeciwko mnie są wyjątkowo liczne, ale szczególnie dotkliwe są te, które skierowano przeciwko członkom mojej najbliższej rodziny (mąż, dzieci). Proszę o zwrócenie uwagi, że zawiadomienie do prokuratury w przedmiotowej sprawie miało miejsce w terminie zbieżnym z datą ogłoszenia terminu referendum w/s mojego odwołania i w mojej ocenie miało pomóc opozycji. Przypominam, że opozycja już wówczas oficjalnie wskazała swoich kandydatów na stanowisko Wójta Gminy Werbkowice (w przypadku wygrania referendum). Po przegranej organizatorów referendum, ataki nasiliły się jeszcze bardziej, gdyż zbliża się kolejna kampania wyborcza. W mojej ocenie sprawa, w której jestem teraz podejrzana, ma zdyskredytować moją osobę w oczach opinii publicznej oraz wyeliminować mnie z przyszłej kampanii wyborczej.
   Oczekuję wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy przez wszystkie powołane do tego instytucje, a szczególności przez prokuraturę. W najbliższym czasie w toku śledztwa złożę obszerne wyjaśniania, w których odniosę się do podejrzeń gminnej opozycji i wykażę ich całkowitą absurdalność. Stanowczo oświadczam, że nic nie powstrzyma mnie przed dalszą pracą dla dobra naszej Gminy i skutecznym zajmowaniem się problemami jej mieszkańców.

/-/ Wójt

Agnieszka Skubis-Rafalska