gas g302c73422 1280 m
Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

 

 Wnioski należy składać w terminie

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * liczba ha użytków rolnych.

Dla rolników posiadających bydło będzie dodatkowe 40 litrów paliwa na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową

(informację o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła w gospodarstwie można uzyskać w ARiMR).

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać tutaj oraz oświadczenie tutaj bądź ze strony Urzędu Gminy Werbkowice w zakładce Interesant/Formularze, wzory wniosków/Referat Finansowy/Pobierz wnioski lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 lub pod nr telefonu 84 6572080 w. 41.

Prosimy o kompletne wypełnienie i podpisanie wniosku oraz załączników.