Drukuj
Aktualności
Farma wiatrowa w gminie Werbkowice

W połowie 2021 roku na terenie gminy Werbkowice rozpoczęto budowę farmy wiatrowej, której właścicielem jest spółka ELAWAN (dawniej Gestamp), należąca do większościowego udziałowca – ORIX Corporation z siedzibą w Japonii.
Pierwsze prace związane z przygotowaniem projektu do realizacji, w tym dzierżawy terenów oraz procedury administracyjne, spółka rozpoczęła ponad 10 lat temu. W tym czasie pozyskano niezbędne pozwolenia, w tym tzw. decyzję środowiskową, poprzedzoną licznymi badaniami środowiska naturalnego oraz analizami i symulacjami potencjalnego oddziaływania na sąsiadujące obszary. W efekcie, z projektu pierwotnie zakładającego 21 lokalizacji pod elektrownie wiatrowe, uzyskano pozwolenia na budowę dla 13 z nich. Obecnie jest w realizacji 10 elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy 20 MW po 2 MW każda, na wieżach o wysokości 95 m. W ramach inwestycji spółka realizuje budowę niezbędnej infrastruktury elektro-energetycznej, w tym 20 km linii kablowych średniego napięcia, stację elektroenergetyczną 30/110 kV oraz drogową, o łącznej długości 8 km, w tym przebudowa odcinka drogi powiatowej Hostynne-Zaborce.
Budowana farma rocznie wyprodukuje około 60 000 MWh energii elektrycznej, która może zaspokoić potrzeby około 14 000 domów jednorodzinnych w ujęciu rocznym, a więc potencjalnie aż 90% populacji powiatu hrubieszowskiego. Inwestycja oprócz oczywistych korzyści dla środowiska naturalnego, związanych z produkcją czystej energii oraz poprawą lokalnej infrastruktury drogowej, również w znaczącym stopniu zwiększy przychody dla budżetów gmin, z tytułu podatku od nieruchomości.
Zakończenie budowy oraz przekazanie farmy do pełnej eksploatacji planowane jest w drugiej połowie września 2022 r.
Ze względu na obecną sytuacją geopolityczną oraz rosnące zapotrzebowanie na energię, rozwój lokalnych i rozproszonych źródeł wytwórczych, w szczególności z przyjaznych środowisku odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie stanowił jeden z filarów energetyki.

Foto: Elawan Energy Polska Sp. z o.o.