Przekazanie używanych pojazdów i maszyn ukraińskiej społeczności

Przekazanie używanych pojazdów komunalnych, sanitarnych oraz maszyn do robót ziemnych, stosowanych w budownictwie, celem rozwiązania najpilniejszych potrzeb ukraińskiej społeczności.