Oferta wyjazdu do Hiszpanii dla uchodźców z Ukrainy

Do Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji wpłynęła oferta organizacji hiszpańskiej, która chce przyjąć 52 osoby do miejscowości La Línea de la Concepción przy granicy z Gibraltarem – ofertę przesyłam w załączeniu.

Prosimy o pilne przesyłanie zbiorczych informacji o zainteresowanych (w ramach województwa) zgodnie z załączonym szablonem, chętni będą zapisywani na podstawie kolejności wpływania zgłoszeń.

Transport zostanie zorganizowany - dokładny termin i miejsce wyjazdu zostanie uzgodnione w terminie
późniejszym.

Z poważaniem,

Zespół SolidarityUA

Wydział Polityki Migracyjnej i Granicznej
Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Szablon 1

Szablon 2