Drukuj
Aktualności
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego”