Harmonogram wywozu odpadów 2022 Gmina Werbkowice

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2022. Ze swojej strony dołożymy starań aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy. 


    1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi drogi głównej KONIECZNIE przed godziną 7°° w dniu wywozu w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych. 
    2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.
    3. Nieodebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją. 
    4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Werbkowice. Butelki plastikowe należy zgnieść. Opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie, sokach winny być czyste, bez etykiet. Worki powinny być zapełnione i zawiązane. Prosimy nie wystawiać niepełnych worków.  
    3. Jednocześnie informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w miesiącach w dniach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości odbioru odpadów selektywnie gromadzonych (zacienione w harmonogramie). Prosimy o zgłaszanie telefoniczne konieczności odbioru sprzętu najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu. 
Prosimy o zrozumienie i współpracę.

 


Z poważaniem
Zarząd i Pracownicy Spółki