Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych 2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych: 1) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2022 roku”; 2) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego na terenie miasta Hrubieszowa oraz OREW w Alojzowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2022 rok”.

 

Więcej informacji https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=1696461