Drukuj
Aktualności
Ostatnia transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Urzędem Gminy Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020.

W dniu 22-23 września 2021 r. w godzinach 9:00-15:00 będzie dystrybuowana ostatnia transza pomocy w punkcie wydawania żywności:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach (wejście od strony parku)

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. 846572133.

Więcej informacji o Programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

%MCEPASTEBIN%