Sołectwo Werbkowice - zebranie wiejskie w dniu 20 września 2021

Sołtys miejscowości Werbkowice zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16:30.

Porządek zebrania:
1. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
2. Sprawy różne.
3. Wolne wnioski.

Zebranie odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Sołtys
/-/ Stachniuk Stanisław