Drukuj
Aktualności
Informacja dla mieszkańców Sprzątanie świata

W tym roku po raz 28. wyruszamy, by posprzątać Polskę! „Sprzątanie Świata”- Polska 2020 - największa akcja wolontariacka w Polsce.
Jak co roku od 28 lat w miesiącu wrześniu na terenie Polski tysiące wolontariuszy wyrusza w Świat, by posprzątać swój kawałek ziemi. Cel jest jeden uprzątnąć skwery, parki, przydrożne rowy z zalegających odpadów. Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata - Polska 2020, będzie przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę!
Przebieg akcji na terenie naszej gminy planowany jest na dzień 16.09.2021 r.
Młodzież ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy wyruszy by posprzątać swoją okolicę.
Razem zmieniajmy Świat na lepsze i jak corocznie zaangażujmy młodzież i dzieci do wzięcia udziału w 28 największej akcji wolontariackiej w Polsce.