Uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września 2021 r. w Werbkowicach odbyły się uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach w intencji Ojczyzny w 82. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej oraz o błogosławieństwo Boże dla uczniów i nauczycieli w nadchodzącym roku szkolnym. Ksiądz Konrad Zalewski w homilii życzył uczniom, aby ”zdobywali wiedzę i doświadczenie, dobre znajomości i otwartość na drugiego człowieka”.

Drugą częścią obchodów było uczczenie 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w asyście 6 Kompanii Rozpoznawczej pod dowództwem por. Piotra Wiśniewskiego. Podczas odegrania Hymnu Państwowego podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, w którym szczególnie podkreśliła okrucieństwo II wojny światowej i ogrom poległych polskich obywateli, a także cierpienie i tragedię jaka spadła na Polskę i cały świat.
Apel Pamięci odczytał ppor. Łukasz Szymański.

Kwiaty złożyły delegacje samorządowe, służby mundurowe, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych i innych:
1. delegacja władz samorządowych Gminy Werbkowice w osobach: p. Agnieszka Skubis-Rafalska – wójt Gminy Werbkowice, p. Sławomir Bednarczuk - inspektor ds. oświaty, kultury i sportu, Radni Gminy Werbkowice;
2. delegacja 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w osobach: mjr Artur Gosiewski, ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, ppor. Kamil Mikuła;
3. delegacja Służb Mundurowych Garnizonu Hrubieszów w osobach: mjr Mariusz Bosowski, st. kpt. Tomasz Zwolak, plut. Ernest Wołos, asp. Sztab. Waldemar Piotrowski;
4. delegacja Nadleśnictwa Strzelce w osobie Patrycji Jakubowskiej;
5. delegacja Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w osobach: p. Andrzej Kurzepa - kierownik, p. Grażyna Domagała;
6. delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach w osobach: p. Małgorzata Majewska-Tkaczuk – dyrektor, uczniowie;
7. delegacja Przedszkola w Werbkowicach w osobach: p. Anna Kolenda, dzieci;
8. delegacja Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach w osobach: p. Marta Piotrowska-Lackowska – wiceprzewodnicząca zarządu PSONI, p. Monika Ścibak – dyrektor ORWE w Alojzowie, p. Leszek Teterycz – uczestnik WTZ w Alojzowie;
9. delegacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach w osobach: p. Maria Knap – dyrektor, p. Agnieszka Pawlos;
10. Sołtys Wsi Werbkowice p. Stanisław Stachniuk.

Na zakończenie została odegrana „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”.

W uroczystości patriotycznej udział wieli również uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy gminy Werbkowice, za co bardzo dziękujemy.