Uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczyste obchody 82. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach w intencji Ojczyzny oraz o błog. Boże dla środowiska szkolnego w kolejnym roku zdobywania wiedzy, której przewodniczył ks. Konrad Zalewski.

 

Następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie odbyły się dalsze uroczystości z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 6 kompanię rozpoznawczą pod dowództwem por. Piotra Wiśniewskiego. Po podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odegraniu Hymnu Państwowego przemówienie okolicznościowe wygłosiła Wójt Gminy Werbkowice Pani Agnieszka Skubis-Rafalska. Apel Pamięci odczytał ppor. Łukasz Szymański.

W ceremonii złożenia wieńców i wiązanek kwiatów udział wzięły następujące delegacje:
- delegacja władz samorządowych Gminy Werbkowice w osobach: p. Agnieszka Skubis-Rafalska – wójt Gminy Werbkowice, p. Sławomir Bednarczuk - inspektor ds. oświaty, kultury i sportu, Radni Gminy Werbkowice;
- delegacja 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w osobach: mjr Artur Gosiewski, ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, ppor. Kamil Mikuła;
- delegacja Służb Mundurowych Garnizonu Hrubieszów w osobach: mjr Mariusz Bosowski, st. kpt. Tomasz Zwolak, plut. Ernest Wołos, asp. Sztab. Waldemar Piotrowski;
- delegacja Nadleśnictwa Strzelce w osobie Patrycji Jakubowskiej;
- delegacja Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w osobach: p. Andrzej Kurzepa – kierownik, p. Grażyna Domagała;
- delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach w osobach: p. Małgorzata Majewska-Tkaczuk – dyrektor, uczniowie;
- delegacja Przedszkola w Werbkowicach w osobach: p. Anna Kolenda, dzieci;
- delegacja Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach w osobach: p. Marta Piotrowska-Lackowska – wiceprzewodnicząca zarządu PSONI, p. Monika Ścibak – dyrektor ORWE w Alojzowie, p. Leszek Teterycz – uczestnik WTZ w Alojzowie;
- delegacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach w osobach: p. Maria Knap – dyrektor, p. Agnieszka Pawlos;
- Sołtys Wsi Werbkowice p. Stanisław Stachniuk.

Na zakończenie została odegrana „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”.

Informacja: GOK Werbkowice