Drukuj
Aktualności
Informacja o dowozie uczniów do szkół położonych na terenie gminy Werbkowice od dnia 01.09.2021 r.

Dowóz uczniów do poszczególnych placówek z terenu gminy Werbkowice będzie odbywał się na identycznych zasadach jak w roku szkolnym 2020/2021 r. Nie ulegają zmianie godziny dowozu i odwozu oraz trasy przejazdu i przewoźnicy.
1. Godziny dowozu i odwozu do/z Publicznej Szkoły Podstawowej Honiatyczach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
2. Godziny dowozu i odwozu do/z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021
3. Godziny dowozu i odwozu do/z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem-Kolonii nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021
4. Godziny dowozu i odwozu do/z Szkoły Podstawowej w Sahryniu nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
5. Godziny dowozu i odwozu do/z Przedszkola Samorządowego ,,Bajka,, w Werbkowicach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
6. Godziny dowozu i odwozu do/z Szkoły Podstawowej w Werbkowicach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
W przypadku Szkoły Podstawowej w Werbkowicach i Przedszkola Samorządowego ,,Bajka,, w Werbkowicach w dniu 01.09.2021 r. wychowankowie i uczniowie zostaną dowiezieni do placówek oświatowych na godzinę 8.00 i odwiezieni o godzinie 12.30.
* Są to wstępne informacje, które mogą ulec weryfikacji i zmianie. O zamianach będą Państwo informowani na bieżąco.