Drukuj
Aktualności
Weź udział w konsultacjach projektu „Aktywni niepełnosprawni…”

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych przewidzianych w drugim zadaniu projektu „Aktywni niepełnosprawni…”!
Obecnie w zespołach eksperckich trwają prace zogniskowane wokół wypracowania lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Zaproponowane zmiany będą dotyczyć działalności warsztatów terapii zajęciowej, usług asystenckich oraz sześciu innych obszarów określonych w drugim zadaniu projektu na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej w zadaniu pierwszym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką niepełnosprawności, w szczególności osoby z niepełnosprawnością (OzN), przedstawicieli otoczenia osób z niepełnosprawnością i ekspertów do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych realizowanych w projekcie.

W ramach konsultacji realizowane są wywiady indywidualne, wywiady grupowe oraz warsztaty konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone zdalnie przy pomocy platformy ZOOM. Udział w tych spotkaniach będzie gratyfikowany bonem podarunkowym.

Będzie także można wypowiedzieć się za pomocą platformy konsultacyjnej dostępnej na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl.

Liczba miejsc w ramach poszczególnych form konsultacji jest ograniczona.

Można zgłosić się do konsultacji więcej niż jednego instrumentu.

O formie konsultacji poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach środowiskowych dotyczących propozycji poniżej opisanych instrumentów.

Zespół Badawczy