Drukuj
Aktualności
Po Archeologicznym Pikniku Rodzinnym w Kotorowie

31 lipca 2021 roku odbył się, łączący teraźniejszość z przeszłością, Archeologiczny Piknik Rodzinny w Wandalskiej Zagrodzie w Kotorowie na zakończenie realizacji projektu pt. Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie realizowany przez Gmina Werbkowice w partnerstwie z Sołectwem Kotorów, Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie i Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.
Gościnnie w wydarzeniu wzięli udział: Pani Maryla Symczuk Dyrektor Cukrownia Werbkowice, Pan Bartłomiej Bartecki Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Wioska Gotów w Masłomęczu.
Podczas wydarzenia odbyły się zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych, potyczki barbarzyńców oraz wspólne biesiadowanie. Niestety piknik przed czasem zakończyło nadejście burzy.
Sołtys Pani Anna Wróbel i mieszkańcy miejscowości Kotorów oraz członkowie Stowarzyszenia Wandalowie włożyli ogrom pracy społecznej w uporządkowanie terenu Zagrody po remoncie, przygotowanie i realizację pikniku, Ryszard Mazurkiewicz w przeprowadzenie zabaw animacyjnych, za co serdecznie dziękujemy.
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna” – 2020