Drukuj
Aktualności
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * liczba ha użytków rolnych.

Dla rolników posiadających bydło przypada dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową (informację o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła w gospodarstwie można uzyskać w ARiMR).

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Werbkowice w zakładce Mieszkaniec/Formularze, wzory wniosków/Referat Finansowy/Pobierz wnioski lub kliknąć tutaj, bądź pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 lub pod nr telefonu 84 6572080 w. 41.

W związku z trwającym stanem epidemii należy zachować szczególną ostrożność stosując się do zasad reżimu saniternego. W związku z tym prosimy kompletne wypełnianie wniosków wraz z załącznikami.