Dofinansowanie prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 - zaproszenie na warsztaty on-line z wypełniania wniosku

Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0.

 

Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej edycji Programu
Mój Prąd 3.0 oraz krok po kroku wskaże ścieżkę wypełnienia wniosku.

 

Warsztaty odbędą się w dniu 20 lipca 2021 r. o godzinie 10.00-12.00 na platformie Microsoft Teams w ramach Projektu „Ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

Warsztaty są bezpłatne.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 18 lipca 2021 r. poprzez formularz rejestracyjny. Link do rejestracji http://www.lubelskie.pl/rejestracja1/

Osoby zarejestrowane, dzień przed szkoleniem otrzymają link do wydarzenia.