Spotkanie z KGW
W miniony czwartek odbyło się spotkanie dla Pań z KGW z Kotorowa w Zagrodzie Wandalskiej w Kotorowie realizowane przez Gmina Werbkowice i Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie przy współpracy z Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.
Spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Gminę Werbkowice projektu pn. „Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie”. Projekt zakłada m.in. pracę zespołową członków Stowarzyszenia Wandalowie z lokalną społecznością przy zagospodarowaniu terenu zielonego Wandalskiej Zagrody.
Projekt dofinansowany przez Fundacja BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna” – 2020
Panie z KGW wspólnie z członkami stowarzyszenia posadziły sadzonki ziół i wykonały płotek okalający zielnik z plecionki z witek wierzbowych w ramach działań projektowych. Dodatkowo uczestniczyły w warsztatach, pokazach i degustacji przygotowanej przez Stowarzyszenie Wandalowie.