Drukuj
Aktualności

naglowek_ug.jpgWójt Gminy Werbkowice informuje, że zgodnie z obowiązującym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Werbkowice mieszkańcy Gminy Werbkowice mogą ubiegać się o sfinansowanie w roku 2009 ze środków gminnego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

 

 

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane wymianą pokrycia dachowego w roku 2009 w terminie do dnia 15 listopada 2008 roku winni złożyć do Urzędu Gminy Werbkowice pok. nr 14 wstępny wniosek o sfinansowanie demontażu, transportu i utylizacji eternitu. Ponadto należy zgłosić także eternit zdemontowany i składowany na posesjach w latach wcześniejszych określając jego ilość i miejsce składowania.