Ogłoszenie dotyczące planowanej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy

...

Informacja o spotkaniu dotyczącym Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacja o spotkaniu dotyczącym Rządowego Programu Odbudowy Zabytkóworaz zmian w Regulaminach wynikających z Uchwały Rady Ministrów nr

...

 Zmiana terminu naboru wniosków z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego w dniu 16.01.2023 r. o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego

...

OGŁOSZENIE  o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku

Wójt Gminy Werbkowice informuje zainteresowane podmioty, o możliwości ubiegania się   o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

...

Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2023

NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy

...