Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Zapraszamy na XI Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych - Werbkowice 2021

Zapraszamy na XI Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych – Werbkowice 2021, który odbędzie się 6 czerwca 2021 roku o godz. 14:00 w Amfiteatrze w Werbkowicach.

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Spotkanie z KGW
W miniony czwartek odbyło się spotkanie dla Pań z KGW z Kotorowa w Zagrodzie Wandalskiej w Kotorowie realizowane przez Gmina Werbkowice i Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie przy współpracy z Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.