Bitwa o wozy

Uprzejmie informuję, że uruchomiona została akcja „Bitwa o wozy” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Owe przedsięwzięcie zakłada, że ta gmina, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego PSP środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy te zostaną w całości sfinansowane przez MSWiA.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSWiA pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej

Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Andrzej Odyniec