prow20142020Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach

Cel: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnianie społeczności gminy Werbkowice oraz przyjezdnym.

Koszt ogólny: 141758,33 zł
Kwota dofinansowania: 90200,00 zł

Data podpisania umowy: 2021-02-03

Inwestycja obejmuje:
- montaż 9 trampolin ziemnych
- wykonanie dojazdu do trampoliny dla niepełnosprawnych
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej
- montaż dwóch ławek z oparciem
- montaż kosza na odpady
- montaż tablicy informacyjnej