rewiatalizacja

Projekt „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” realizowany przez Gminę Werbkowice.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacja nt. projektu „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”.

Ogłoszenie o naborze na najem socjalny lokali mieszkalnych

Gmina Werbkowice ogłasza nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony – najem socjalny lokalu położonego w budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń przystosowanym na cele mieszkalnictwa społecznego.

Opis operacji

Nazwa Projektu:
Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu