prow20142020Projekt „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


 

 

Wodociągi w miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia

Projekt „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.