20170213rewitalizacja

Projekt „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” realizowany przez Gminę Werbkowice.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Rada Gminy Werbkowice uchwałą Nr XXIX/257/2017 z dnia 30 maja 2017 r. przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu  pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Informujemy o mozliwości zapoznania się z dokumentem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023".

Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Informujemy, że termin konsultacji projektu dokumentu pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023"  zostaje przedłużony do dnia 19 maja 2017 r.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023"

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Werbkowice do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), mającego na celu ustalenie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do ożywienia i odnowy wybranych obszarów gminy, została przygotowana wstępna wersja dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023". Projekt LPR został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego Gminy Werbkowice.

Wyniki konsultacji społecznych

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących dokumentu  pt. „Diagnoza Wielokryterialna Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.

Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. "DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023". Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Werbkowice.

Informacja z  trzeciego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 2 kwietnia 2017 roku (niedziela) odbył się trzeci spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Informacja z drugiego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 26 marca 2017 roku (niedziela) odbył się drugi spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Zaproszenie na trzecie spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na trzecie spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.