Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych Etap II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008-2011." Długość odcinka drogi objętego wnioskiem (w mb.): 1.303,8.

Na terenie Gminy Werbkowice, występującej także jako partner Powiatu Hrubieszowskiego, zgodnie z listą rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi powiatowe w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - wnioski przewidywane do realizacji w 2010, planowana jest inwestycja pt."Remont ciągu dróg powiatowych nr 3278L Kotlice - Wakijów, nr 3420L Malice - Honiatycze"

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - wnioski przewidywane do realizacji w 2010.

 

Tyt. projektu: "Remont ciągu dróg gminnych nr 111293 L i nr 111254 L na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419L długości 2323,5 m w miejscowości Hostynne, Konopne, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski".

Na podstawie Umowy nr 02447-6930-UM0344448/14 z dnia 22.08.2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont pomnika w miejscowości Hostynne Kolonia”.

Na podstawie Umowy nr 02311-6930-UM0344170/14 z dnia 18.06.2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice,Gmina zrealizowała operację „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku /placu zabaw /dla mieszkańców i gości w miejscowości Gozdów”.

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy z dnia 22.09.2014 r. Nr 2531-6930-UM0344155/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Werbkowice” oddając w dniu 30.10.2014 r. inwestycję do użytku.

Na podstawie umowy nr 00776-6930-UM0341618/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013.