Energia słoneczna z unijną dotacją

Gmina Werbkowice zakończyła realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice". Zadanie realizowane było w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strona informacyjna projektu

Uruchomiona została strona informacyjno-promocyjna projektu:

 

Operacja pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji: Rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej /budowę 3 placów zabaw/.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 3 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 143 479,20 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 91 295,00 zł.

 

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Wilkowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Werbkowice poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie.
Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Beneficjent: Gmina Werbkowice
Całkowita wartość projektu 109 017,29 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 68 900,00 zł.

Kolejne solary zamontowane na terenie Gminy Werbkowice

Sześćdziesiąty piąty zestaw solarny został wczoraj, 28 czerwca, zamontowany w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Werbkowice”.

prow20142020

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER‟ poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Alojzowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Werbkowice poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej w Alojzowie.
Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Beneficjent: Gmina Werbkowice
Całkowita wartość projektu 109 909,57 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 69 935,00 zł.

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Alojzowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Werbkowice poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej w Alojzowie.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 109 909,57 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 69 935,00 zł.

Spotkanie Grupy Sterującej – projekt „Aktywny e-Samorząd”

 

Od 1 marca 2018 r. Gmina Werbkowice uczestniczy w realizacji projektu „Aktywny e-Samorząd” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktywny e-Samorząd

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Aktywny e-Samorząd”, który ma za zadanie m.in. elektronizację i usprawnienia procesu obsługi podatkowej mieszkańców gmin Werbkowice.

Aktywny e-Samorząd – podnosimy jakość usług Urzędu Gminy Werbkowice

Wójt Lech Bojko podpisał dzisiaj umowę o przystąpieniu Gminy Werbkowice do projektu pn. „Aktywny e-Samorząd”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.