Projekt pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości“ realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

 

dziedzictwo.ugniw.werbkowice.pl


 

Zapytanie ofertowe na "Opracowania/skryptu" w wersji papierowej oraz wydanie - "Opracowania/skryptu" na CD - na potrzeby uczestników projektu z Ukrainy na warsztaty stacjonarne w Polsce. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na Ścianki wystawowe – Polska oraz Ścianki wystawowe - Ukraina. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na tłumaczenie pisemne - "Opracowania/skryptu" na język polski- na potrzeby uczestników projektu z Ukrainy na warsztaty stacjonarne w Polsce. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Запит на послуги з перекладу - "Розробки / документи"  з польської мови на українську в кількості 15 сторінок (1 сторінка – 1800 знаків). Тематика перекладу  -   інформацію про Угнів та Ґміну Вербковіце, опис проекту, знання, отримані під час майстеркласів,  опис потенціалу культурної спадщини партнерів,  культурних та мистецьких заходів, опис  обрядових сценаріїв, історичних традицій і т.п.

Zapytanie ofertowe na wynajem busa na warsztaty i plenerową inscenizację na Ukrainie– realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Zapytanie ofertowe zakup drewna na ognisko obrzędowe - akcesoria obrzędowe na plenerową inscenizację wydarzenia obrzędowego w Polsce. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie prezentacji dawnych obyczajów podczas plenerowej inscenizacji wydarzenia obrzędowego w Polsce. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Zapytanie ofertowe na eksperta - lokalnego znawcę dziedzictwa kulturowego z Polski - w związku z realizacją transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Na potrzeby realizacji transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobrazni rzeczy, ktorych juz nie ma i dopelnijmy nimi obraz rzeczywistosci" wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Wspotpraca sieciowa oraz inicjatywy spotecznosci lokalnych, Dziatanie 3.2. Inicjatywy spotecznosci lokalnych Programu Wspotpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2007-2013