Na podstawie Umowy nr 00401-6921-UM0300442/13 z dnia 27.09.2013 r., w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Werbkowice”.

Umowa nr 00274-6921-UM0300336/11 z dnia 22 listopada 2011r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wartość dofinansowania inwestycji 3 435 777 zł.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Werbkowice oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części miejscowości Gozdów Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Czerniczyn Gm. Hrubieszów z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 74