Na podstawie Umowy z 19.02.2013r. o przyznanie pomocy Nr 00510-6922-UM0300639/12 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia”

Na podstawie Umowy z 20.12.2010r. o przyznanie pomocy Nr 00244-6922-UM0300241/10 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach".

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00144-6922-UM030050/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację "Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenia świetlico-remizy w Gozdowie''.