Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowego – zagroda w krainie Gotów" 

 

Cel operacji: Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem turystycznym i dziedzictwa kulturowego, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych.

 

 

Celami cząstkowymi są:

 

1. Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców miejscowości;

 

2. Zaspokojenie potrzeb turystycznych, rozwój tożsamości, zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności wiejskiej;

 

3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości.

 

 

Zakres operacji:

 

- Eksponat „Chata Gotów:”

 

konstrukcja z pokryciem

 

podłoga z bali

 

wyposażenie chaty

 

- Budowa eksponatu „Chata biesiadna Gotów”

 

- Budowa eksponatu „Szopa”

 

- Budowa eksponatu „Trakt drewniany”

 

- Budowa eksponatu „Ogrodzenie”

 

 

Lokalizacja operacji: Kotorów działka nr 220, obręb 0169 Kotorów

 

 

Wartość dofinansowania inwestycji 111 480 zł.