Na podstawie Umowy z 19.02.2013r. o przyznanie pomocy Nr 00510-6922-UM0300639/12 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia” 

 

Cel operacji: Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem turystycznym w miejscowości Kotorów, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz ich rozwój i waloryzacja.

 

 

Zakres operacji:

 

- Roboty przygotowawcze

 

- Roboty ubezpieczeniowe

 

- Roboty konstrukcyjne

 

- Pomost pływający przystani kajakowej pow. 8,68m2

 

- Zagospodarowanie terenu

 

- Zakup wyposażenia

 

 

Lokalizacja operacji: Kotorów działka nr 87 przy rzece Huczwie

 

 

Wartość dofinansowania inwestycji 29 031 zł.