BIURO PROJEKTU "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI"

Gmina Werbkowice – Urząd Gminy Werbkowice

ul. Zamojska 1, 22–550 Werbkowice

tel. 84 6572080 w. 48

fax 84 6572080 w. 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu

kuprzyszlosci2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Zapytanie ofertowe Gmina Werbkowice zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na: Zadanie 1. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki i informatyki (programowanie robotów) z posiłkiem dla 37 uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej w Sahryniu, Zadanie 2. Zajęcia praktyczne z przyrody (eksperymenty fizyczno-chemiczne) z posiłkiem dla 18 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Sahryniu.

Gmina Werbkowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne w ramach projektu "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI".

Informujemy że, listy uczniów zakwalifikowanych do projektu "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI" są wywieszone na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Sahryniu.

Gmina Werbkowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: zakup pomocy dydaktycznych  w ramach projektu "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI".

Gmina Werbkowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: zaopatrzenie uczestników projektu – uczniów /grupy docelowej/ Szkoły Podstawowej w Sahryniu w pomoce dydaktyczne w ramach projektu "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI".

Gmina Werbkowice zaprasza osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do złożenia oferty cenowej na prowadzenie Zajęć wyrównawczych i dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, przyrody i informatyki dla uczestników projektu „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” POKL.09.01.02-06-291/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Werbkowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: zaopatrzenie uczestników projektu – uczniów /grupy docelowej/ Szkoły Podstawowej w Sahryniu w posiłek regeneracyjny  w ramach projektu "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI".

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gmina Werbkowice będzie realizowała projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.