Drukuj
POKL - Ku przyszłości

Informujemy że, lista osób przyjętych na "szkolenie" do projektu "KU PRZYSZŁOŚCI" jest dostępna do wglądu w biurze projektu (22-550 Werbkowice ul. Zamojska 1, pok.nr 7).