Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w ramach projektu „INTEGRACJA I JA” w okresie od 14.07.2014 r. do 01.08.2014 r. wszystkie osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w kursie zawodowym w zawodzie sprzedawca. W stopniu dobrym nabyli umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych, obsługi klienta oraz programów sprzedażowych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w ramach projektu „INTEGRACJA I JA” w okresie od 09.07.2014 r. do 11.07.2014 r. uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia psychologicznego obejmującego trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, podniesienia samooceny.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w ramach projektu „INTEGRACJA I JA” w okresie od 07.07.2014 r. do 08.07.2014 r. odbyły się grupowe spotkania z doradcą zawodowym.Uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu lepszego funkcjonowania na rynku pracy.

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkoleń:

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na usługi realizowane w ramach projektu „INTEGRACJA I JA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

 

pokl2009.gif efs2010.gif

logointegracja.jpg

„INTEGRACJA I JA”

współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.