Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych Etap II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008-2011." Długość odcinka drogi objętego wnioskiem (w mb.): 1.303,8.

Na terenie Gminy Werbkowice, występującej także jako partner Powiatu Hrubieszowskiego, zgodnie z listą rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi powiatowe w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - wnioski przewidywane do realizacji w 2010, planowana jest inwestycja pt."Remont ciągu dróg powiatowych nr 3278L Kotlice - Wakijów, nr 3420L Malice - Honiatycze"

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - wnioski przewidywane do realizacji w 2010.

 

Tyt. projektu: "Remont ciągu dróg gminnych nr 111293 L i nr 111254 L na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419L długości 2323,5 m w miejscowości Hostynne, Konopne, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski".