20150609pgnSzanowni Mieszkańcy Gminy Werbkowice uprzejmie informujemy, że Gmina Werbkowice rozpoczęła prace związane z opracowaniem dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Celem takiego dokumentu jest wskazanie możliwości polepszenia jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej np.: poprzez podniesienie efektywności energetycznej, wymianę oświetlenia.