20170215gkrpa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – Komisja powoływana przez Wójta, działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Skład GKRPA w Werbkowicach:

1) Janina Guźmięga - przewodniczący
2) Joanna Bożek - z-ca przewodniczącego
3) Zofia Pietruk - sekretarz
4) Joanna Korczyńska - członek
5) Waldemar Piotrowski - członek
6) Janusz Kucharski - członek
7) Renata Mac - członek


Jak GKRPA może Ci pomóc?

Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w trosce o Ciebie postanowiła napisać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek z prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną. (wzór wniosku)

Zapraszamy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę sprawę i wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie. W trakcie spotkania z Komisją dowiadujesz się jakie są możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją – są one przedstawione poniżej.

Jeśli powiesz TAK uzależnienie to mój problem i chcę sobie z nim poradzić – Komisja proponuje Ci podjęcie dobrowolnego leczenia w Poradni Odwykowej.

Jesteś umówiony na pierwszą wizytę do specjalisty od spraw uzależnień, który będzie pomagał Ci w poradzeniu sobie z tym problemem. Rozmowy z nim nazywane są terapią i są nieodpłatne.

To specjalista decyduje o formie i czasie trwania Twojej terapii oraz o momencie jej zakończenia.

Sam nie możesz przerwać leczenia – jeśli tak się stanie Komisja ma obowiązek skierowania Twojej sprawy na drogę sądową. W spawie sądowej sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie decyduje czy zapadnie wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.

Prosimy Cię o dostarczenie do Komisji raz w miesiącu zaświadczenia o ilości rozmów odbytych z terapeutą.
Jeśli powiesz NIE i uważasz, że nie jesteś osobą uzależnioną – Komisja zleca wykonanie badania przez biegłych do spraw uzależnień, którzy po spotkaniu z Tobą stwierdzą czy jesteś osobą uzależnioną i sporządzą pisemnie swoją opinię.

Jeśli biegli nie znajdzie u Ciebie objawów uzależnienia Gminna Komisja na tym kończy swoją pracę.

Jeśli biegli stwierdzi, że jesteś osobą uzależnioną Gminna Komisja ma obowiązek przekazać Twoją sprawę do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie – może zapaść wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.


Podstawa prawna
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).Kontakt:
Jacek Weremczuk
insp. ds. ewidencji ludności i profilaktyki uzależnień

Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
(pok. nr 7)
w godzinach 7:30-15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 84 6572080 wew. 48