Skąd się bierze smog i przyczyny zanieczyszczeń.

Głównym źródłem smogu jest tzw. niska emisja. Bierze się ona głównie ze spalin, które powstają w przydomowych kotłach i piecach. Zjawisko niskiej emisji jest stosunkowo łatwe do zaobserwowania. Zwykle w okresie jesienno-zimowym z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi, wydobywa się czarny dym. Ten dym niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i człowieka. Niska emisja dotyczy prawie wyłącznie kotłowni lokalnych (małych kotłowni zaopatrujących w ciepło kilka mieszkań/budynków) oraz indywidualnych kotłowni w domach jednorodzinnych i domowych pieców. Spalanie paliw zawsze powoduje emisję pewnej ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Zanieczyszczenia te są w mniejszym lub większym stopniu toksyczne dla organizmów żywych i mogą dostawać się do organizmu nie tylko przez układ oddechowy, ale także przez skórę i układ pokarmowy podczas spożywania skażonego pożywienia. 

Szkodliwe działanie pyłu PM10 / PM2,5.

Pyły zawieszone są nośnikiem związków toksycznych, takich jak wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne (WWA) i metale ciężkie (kadm i ołów).  Stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne, wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi, nie występują. Każda emitowana ilość jest szkodliwa. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. W przypadku roślin osadzający się na ich powierzchni pył może zatykać aparaty szparkowe oraz odbijać i pochłaniać promieniowanie słoneczne, utrudniając fotosyntezę.

PM10 – pyły o średnicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niż 10 μm. Mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Powodują zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego. Mogą być usuwane z atmosfery podczas opadów w ciągu zaledwie kilku godzin. Dopuszczalne stężenie średniodobowe w powietrzu PM10 wynosi 50 μg/m3.

PM 2,5 – pyły o średnicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niż 2,5 μm. Mogą wnikać głęboko do płuc. Docierają do pęcherzyków płucnych, a następnie do krwiobiegu. Zagrażają zdrowiu, przyczyniając się do chorób serca, naczyń krwionośnych, dróg oddechowych oraz raka płuc. Powodują problemy z krążeniem i oddychaniem. Mogą pozostawać w atmosferze nawet do kilku tygodni. Według danych Komisji Europejskiej, z powodu zanieczyszczenia powietrza –  charakteryzującego się wysokim stężeniem pyłów i aerozoli w atmosferze, tzw. cząsteczkami PM2,5 - tylko w 2010 roku w Unii Europejskiej zmarło przedwcześnie 420 tys. osób. Dopuszczalne stężenie PM2,5 wynosi 25 μg/m3.

Skąd się bierze smog i przyczyny zanieczyszczeń.

Głównym źródłem smogu jest tzw. niska emisja. Bierze się ona głównie ze spalin, które powstają w przydomowych kotłach i piecach. Zjawisko niskiej emisji jest stosunkowo łatwe do zaobserwowania. Zwykle w okresie jesienno-zimowym z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi, wydobywa się czarny dym. Ten dym niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i człowieka. Niska emisja dotyczy prawie wyłącznie kotłowni lokalnych (małych kotłowni zaopatrujących w ciepło kilka mieszkań/budynków) oraz indywidualnych kotłowni w domach jednorodzinnych i domowych pieców. Spalanie paliw zawsze powoduje emisję pewnej ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Zanieczyszczenia te są w mniejszym lub większym stopniu toksyczne dla organizmów żywych i mogą dostawać się do organizmu nie tylko przez układ oddechowy, ale także przez skórę i układ pokarmowy podczas spożywania skażonego pożywienia.

Szkodliwe działanie pyłu PM10 / PM2,5

Py zawieszone nośnikiem związków toksycznych, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i metale ciężkie (kadm i ołów). Stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne, wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi, nie występują. Każda emitowana ilość jest szkodliwa. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. W przypadku roślin osadzający się na ich powierzchni pył może zatykać aparaty szparkowe oraz odbijać i pochłaniać promieniowanie słoneczne, utrudniając fotosyntezę.

PM10 pyły o średnicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niż 10 μm. Mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Powodują zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego. Mogą być usuwane z atmosfery podczas opadów w ciągu zaledwie kilku godzin. Dopuszczalne stężenie średniodobowe w powietrzu PM10 wynosi 50 μg/m3.

PM 2,5 – pyły o średnicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niż 2,5 μm. Mogą wnikać głęboko do płuc. Docierają do pęcherzyków płucnych, a następnie do krwiobiegu. Zagrażają zdrowiu, przyczyniając się do chorób serca, naczyń krwionośnych, dróg oddechowych oraz raka płuc. Powodują problemy z krążeniem i oddychaniem. Mogą pozostawać w atmosferze nawet do kilku tygodni. Według danych Komisji Europejskiej, z powodu zanieczyszczenia powietrza – charakteryzującego się wysokim stężeniem pyłów i aerozoli w atmosferze, tzw. cząsteczkami PM2,5 - tylko w 2010 roku w Unii Europejskiej zmarło przedwcześnie 420 tys. osób. Dopuszczalne stężenie PM2,5 wynosi 25 μg/m3.

Historia administracji w Gminie Werbkowice

Zapraszamy do zapoznania się z nowym opracowaniem przygotowanym na zlecenie Gminy Werbkowice pn. „Historia administracji w Gminie Werbkowice”, autorstwa pana Leszka Zugaja.

Zbytki wpisane do rejestru zabytków

Lp.

Miejscowość

Rej. zab.

Obiekt

Czas powstania

1.

Gozdów

A7/67

Grodzisko

-

2.

Malice

139/71

Kaplica grobowa Lubowieckiej

1841 r.

Ogrodzenie mur.

1841 r.

3.

Terebiniec

C/150

Grodzisko stan. Archeologiczne Nr 2

oraz Pozostałości Parku Dworskiego

wczesnośredniow.

Park z XIX w

4.

Terebiniec

C/98

Grodzisko na cyplu "Góra Rybki"

 XII/XIII

5.

Terebiń

A/304/84

Kościół par. (d. cerkiew), drewn.

1875 r.

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

6

Terebiń

481/90

Kwatera wojenna z I wojny świat, (cm. prawosł.)

XX w.

7.

Turkowice

A/1589

ZESPÓŁ MONASTYRU PRAWOSŁAWNEGO

 

- sobór, tzw. aula, ob. internat, mur.

1910 r.

- monastyr, ob. szkoła, mur.

1910 r.

- dom ihumeni, ob. mieszkania, mur.

1910 r.

- pawilon, tzw. Czajnia, ob. magazyn, mur.

1903 r.

- szkoła, ob. internat, mur.

pocz. XX w.

- dom mniszek, ob. mieszkania, mur.

1903 r.

-park

pocz. XX w.

8.

Werbkowice

A/1487

Kościół par. (d. cerkiew gr.-kat.), drewn.

Dzwonnica, drewn.

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

1846 r.

k. XIX w.

XIX w.

9.

Werbkowice

A/1294

ZESPÓŁ PAŁACOWY

 

- pałac mur.

1p. XIX w.

- oficyna mur.

1880 r.

- Zarządcówka mur.

k XVIII w.

- Brama z ogrodzeniem, mur.

pocz. XIX w.

- stajnia mur. ( nie istniejąca)

1860 r.

-park

XVIII/XIX w.

10.

Werbkowice-Gozdów

A/893

- Przestrzenny Układ Komunikacyjny Hrubieszowskiej Kolej Dojazdowej Werbkowice-Hrubieszów

XIX w

11.

Podhorce

A/409/87

Cmentarz z ok. I w. Św.

XIX w.

Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (bez wpisu do rejestru zabytków)

L.p.

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Czas powstania

1

Dobromierzyce

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

2

Gozdów

Dwór drewn.-mur.

ok.1920 r.

3

Gozdów

Magazyn, mur., ob. mieszkania

ok. 1920 r.

4

Gozdów

Park

pocz. XX w.

5

Gozdów

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

6

Honiatycze

Kopiec „tatarski" KURHAN

 -

7

Honiatycze

Cmentarz przykościelny Mogiła zbiorowa

1920

8

Honiatycze

Cmentarz parafialny-czynny

1875

9

Hostynne

Koścół par. (d. cerkiew gr.-kat.), mur.

1778 r.

10

Hostynne

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

11

Hostynne

Dom, mur., ob. sklep

1964 r.

12

Hostynne

Młyn motor., drewn.

przed 1929 r.

13

Hostynne

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

14

Hostynne

Cmentarz poległych z 1920, Pomnik Poległych

 1920 r.

15

Kotorów

Kapliczka Matki Boskiej Kryneckiej

1863 r.

15

Konopne

Kapliczka, domkowa, mur.

przed 1939 r.

16

Malice

Kapliczka św. Jana Nepomucena z figur. drewniana

l p.XIX w.

17

Malice

Figura kam., z krzyżem

XIX w.

18

Malice

Szkoła drewn.

1936 r.

19

Malice

Kuźnia, drewn.,uż. K. Łyciuk

Ok. 1920 r.

20

Malice

Młyn drewn.

l.p.XX w.

21

Malice

Cmentarz grzebalny, z drzewostanem

XIX w.

22

Peresołowice

Park dworski

XV11I/XIX w.

23

Peresołowice

Cmentarz grzebalny, nieczynny

XIX w.

24

Podhorce

Kościół Fil. P.W. Krzyża Świętego

1841 r.

25

Podhorce

Cmentarz przykościelny przy Kościele św. Krzyża

XVII w.

26

Podhorce

Cmentarz prawosławny

Po 1875 r.

27

Podhorce

Dzwonnica cerkiewna (przy kościele), drewn.

2 p.XVIII w.

28

Podhorce

Gorzelnia mur.

2 p. XIX w.

29

Podhorce

Krzyż kam.

1869 r.

30

Sahryń

Kościół par. (d. cerkiew prawosł.), mur.

1873 r.

31

Sahryń

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

32

Sahryń

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

33

Terebiniec

Pozostałości parku dworskiego

XIX w.

34

Terebiniec

Młyn drewniany

XX w.

35

Terebiniec

Figura św. Jana Nepomucena przy dr. Powiatowej Bormańce-Werbkowice

XIX w.

36

Terebiń

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

37

Turkowice

Kościół par., mur.

1870 r.

38

Turkowice

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

39

Turkowice

Figura św. Józefa (teren „zakładu"), kam.

XIX w.

40

Turkowice

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

41

Turkowice

Cmentarz wojenny, nieczynny

XX w.

42

Werbkowice

Szkoła drewniana (ul. Kopernika 28)

1890 r.

43

Werbkowice

Szkoła, mur.

1926-28 r.

44

Werbkowice

Dworzec kolejowy, mur.

1928 r.

45

Werbkowice

Magazyn węgla (przy dworcu), mur.

1.p.XX w.

46

Werbkowice

Stacja pomp (przy dworcu), mur..

1928 r.

47

Werbkowice

Wieża ciśnień, drewn-mur. część drewniana spłonęła, pozost. mur.

1945 r.

48

Werbkowice

Figura MB Niepok. Pocz., kam.

1770 r.

49

Werbkowice

Figura św. Jana Nepomucena, kam.

1908 r.

50

Werbkowice

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

51

Werbkowice

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX


Mapa atrakcji i zabytków gminy Werbkowice

Pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (od 11.03.2016r.)

Formularz
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

W Urzędzie Gminy Werbkowice znajdują się dwa INFOMATY, które umożliwiają wgląd do informacji zamieszczonych na stronie http://www.werbkowice.pl oraz http://www.bip.werbkowice.pl, a w szczególności do aktów prawa miejscowego Gminy Werbkowice, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego.

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu i planów finansowych;
 2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, przygotowywanie propozycji zmian w budżecie i w planie finansowym;
 3. przygotowywanie informacji dotyczących wykonania budżetu i jego zmian oraz przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 4. nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej;
 5. prowadzenie kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych i pomocniczych, udzielanie instruktażu;
 6. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;
 7. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu oraz organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. opracowywanie analiz i prognoz finansowych;
 9. przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Gminy;
 10. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, bankami, itp.;
 11. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, wyposażania, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 12. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT;
 14. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem w Gminie funduszu sołeckiego;
 15. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji finansowej dotyczącej realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetowych i pozabudżetowych;
 16. naliczanie i przekazywaniu dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz kontrola prawidłowości ich wykorzystywania;
 17. kontrola prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym pod względem finansowym;
 18. prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w Urzędzie;
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych;
 20. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Zakres działania referatu

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania przez Radę stawek, ulg i zwolnień oraz sposobu poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych;
 2. prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych;
 3. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków oraz opłat lokalnych;
 4. egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych;
 5. nadzór nad inkasentami poboru podatków i opłat, ewidencja, kontrola oraz naliczenie prowizji;
 6. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
 7. potwierdzanie oświadczeń dla rolników o spełnianiu wymogów do kupna gruntów zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
 8. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 9. realizowanie zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
  1. prowadzenia ewidencji opłat (księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  2. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości;
 11. pomoc de-minimis w rolnictwie, prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości;
 12. wydawanie druków ścisłego zarachowania, prowadzenie ewidencji wydanych druków;
 13. obsługa kasowa Urzędu.

Pobierz wnioski

Formularz
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o przyłączenie nieruchomosci do nieruchomosci sąsiedniej w trybie bezprzetargowym
Wniosek o przyznanie pomocy osobom fizycznym na usuwanie odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest
Oswiadczenie do wniosku o przyznanie pomocy osobom fizycznym na usuwanie odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu
Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt
Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania
Wniosek o wydanie decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia że na działce znajduje się budynek
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew na terenie gminy Werbkowice

Zakres działania referatu

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska
 2. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarkai odpadami;
 3. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad zwierzętami;
 4. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
 5. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony dóbr kultury, opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody;
 6. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa;
 7. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 9. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 10. Prowadzenie spraw w zakresie gminnych targowisk;
 11. Prowadzenie spraw w zakresie spraw gospodarczych;
 12. Prowadzenie spraw w zakresie mienia komunalnego;
 13. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.