W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest wsparciem rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

  • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;

  • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;

  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;

  • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo dla uczniów rozpoczynających rok szkolny i jest niezależne od dochodu rodziny.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można złożyć elektronicznie już od 1 lipca 2018 r. poprzez:

  • stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl.

  • bankowość elektroniczną.

W wersji papierowej wniosek można będzie składać od 1 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1 tel. 84 6572177.

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.