Zawiadomienie o sesji XVIII/2020 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz.: 10.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2020.

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów

Harmonogram wywozu odpadów 2020

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Werbkowice na 2020 rok.

Zmiana terminu udzielania porad prawnych

Informujemy, że porady prawne w przyszłym tygodniu zostały przeniesione z dnia 05.11.2019 r. (wtorek) na dzień 07.11.2019 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 14:00. Więcej informacji o dyżurach można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub pod numerem tel. 84 657 20 80 w. 45.

Informacja ze spotkania przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice

W dniu 4 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie Piotr Gronowicz oraz poseł na Sejm Sławomir Zawiślak. Komendant Powiatowy omówił sytuację w zakresie dofinansowania jednostek OSP z terenu Gminy.

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi”

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców – spotkanie informacyjne w Lublinie

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 18 września 2019 roku o godzinie 10:00  w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym (ul. Dobrzańskiego 3, Lublin).

Wstępny harmonogram dowozu dzieci do szkół  2019/2020

Wstępny harmonogram dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Werbkowice w roku szkolnym 2019/2020.

Rozgrywki II i III ligi tenisa stołowego mężczyzn, sezon 2018/2019 z udziałem naszych drużyn

W dniu 16 grudnia 2018 roku na Hali Sportowej odbyła się 6. kolejka rozgrywek o mistrzostwo II ligi tenisie stołowym mężczyzn.