Zawiadomienie PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje, że istnieje możliwość przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F w km 072 041132 Zawada - Hrubieszów Miasto (km. 23,561 linii 65 LHS).

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego" w roku 2020

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie

Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację na terenie gminy Werbkowice Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

Wydarzenia organizowane przez Urząd Marszałkowski

W imieniu Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisława Szweda informuję o wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski:

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Wójt Gminny Werbkowice informuje, że w dniach od 21 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. rolnicy, którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Werbkowice, pok. nr 6 w celu podpisania i odebrania protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bitwa o wozy – II tura

W związku z II turą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło drugą turę akcji „Bitwa o wozy”.

Informacja dla grup defaworyzowanych o możliwościach aplikowania o środki pomocowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje, że w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapanowało działania skierowane dla grup defaworyzowanych. Działania przewidziane w Strategii mają za zadanie zniwelować niekorzystne zjawiska na rynku pracy w odniesieniu do zidentyfikowanych ww. wymienionych grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Dominiki Piluś

W dniu 6 lipca 2020 r. piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Adeliny, Pani Dominika Piluś (z domu Cieśla).