W UKS Grot-Michał Werbkowice w dniu 18 stycznia 2019 odbył się sprawdzian przed Pucharem Polski w Koluchstyl dla dzieci, kadetów i juniorów.

NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Artystyczne Kolędowanie 2019

W niedzielę (06.01.2019) po Mszy Świętej w Kościele parafialnym w Werbkowicach odbyło się Artystyczne Kolędowanie z udziałem Kapeli i Chóru z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

Odpady przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów

Uprzejmie informuję, że w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w m. Hostynne i Sahryń, przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne segregowane wytworzone w gospodarstwach domowych z następujących rodzajów:

Harmonogram wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów w gminie Werbkowice na rok 2019.

Informacja dla hodowców świń z obszarów z ograniczeniami

W dniu 18.12.2018 r. została ogłoszona Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/2015 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U.L.322 z 18.12.2018 r.).

Jasełka dla dzieci

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się jasełka, przygotowane przez rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego "Bajka".

Kolejny sukces UKS Grot Michał

W dniu 16.12.2018 r. w Lublinie odbył się turniej karate VIII Polish Open Karate Shinkyokushinkai dla dzieci kadetów i juniorów.

Gminna Wigilia 2018

W niedzielę 16.12.2018 r. w Werbkowicach odbyła się Gminna Wigilia, którą poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym w Werbkowicach.

Sukces UKS Grot-Michał Werbkowice w Koluchstyl w Żdanowie

Udany występ UKS Grot-Michał Werbkowice w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Koluchstyl w Żdanowie w dniu 15 grudnia 2018 r.