Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2021.

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2021.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Spotkania w związku z pracami nad koncepcją przebudowy dróg w Turkowicach, Sahryniu i Zagajniku.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Sahryniu, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej w Sahryniu i Zagajniku. W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w sali bankietowej (I piętro) świetlicy wiejskiej w Turkowicach, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej nr 111309l w Turkowicach (kolonia).

Nr 10 Kulturalnika

Przedstawiamy najnowszy numer Kulturalnika podsumowujący wrzesień i październik 2020. A w nim:

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Agnieszki Skubis-Rafalskiej przed upływem kadencji

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) - niniejszym zawiadamiam, że od dnia 23 października do 7 grudnia 2020 roku udostępniony jest do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Agnieszki Skubis-Rafalskiej przed upływem kadencji, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Zaproszenie na sesję XXII/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo, Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii,
dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało
się przez Internet lub telefon.

Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego

Starosta Hrubieszowski informuje, że w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r., w godzinachod 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, w pokoju nr 8 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada w czasie pandemii

Dzień 11 listopada każdego roku budzi w nas wiele emocji. Jest to czas zadumy i wspomnienia tych, którzy walczyli o naszą wolność. To czas, kiedy sięgamy po historię Polski i wspominamy minione czasy.

Webinarium „Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców”

Szanowni Państwo, 19.11.2020 r. w godzinach 12.00 – 13.00 Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizuje spotkanie informacyjne w formie webinarium „Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców”.