Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia.

Od poniedziałku 25 maja będzie można już wejść do budynku Urzędu.

Informujemy, iż z dniem 25 maja 20120 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Werbkowice zostaje otwarty dla mieszkańców oraz pozostałych klientów.

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Informacja dla mieszkańców!

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczenia przestrzeni publicznych (chodników, ulic) przez zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek stosowanych przez obywateli w czasie pandemii informuję się, że jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych,

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że Gmina Werbkowice przystąpiła do programu priorytetowego dotyczącego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej: folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Podziękowanie z okazji Dnia Strażaka

Serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba i zaangażowanie.

XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII edycji Konkursu.

Uwaga! Przedłużamy termin zbiórki do 20 maja

Fundusze ze zbiórki zostaną przeznaczone na Szpital Powiatowy im. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie oraz inne działania mające na celu walkę z epidemią COVID-19 (zakup materiałów i szycie maseczek).

Odezwa Święta Narodowego Trzeciego Maja

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim.