Święto Publicznej Szkoły w Gozdowie

14 marca 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie obchodziła swoje doroczne święto.

Jest to Szkoła-Pomnik – jedyny taki w Polsce, jedyny o takim imieniu. Jej początki sięgają jeszcze XIX wieku. W 1918 roku powstała jednoklasowa szkoła – za rok więc przypada już setna rocznica obecności szkolnictwa w Gozdowie.

 

Na przestrzeni tego czasu następowały liczne zmiany, nauka odbywała się w różnych miejscach, również w domach prywatnych. W 1971 roku dzięki wspólnemu wysiłkowi dyrekcji szkoły, nauczycieli, mieszkańców Gozdowa i ludzi dobrej woli nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej placówki.

Już w 1972 roku nowa szkoła została otwarta dla uczniów, kolej zadbała o dobry dojazd. W 1978 roku kolejarze ufundowali sztandar, nadano szkole imię, które nosi do dzisiaj. W roku 2017 przypada 45 – rocznica powołania szkoły do życia.

W roku 2011 Szkoła Podstawowa w Gozdowie została zamknięta, jednak społeczność miejscowości zawiązała Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów, które do tej pory jest jej organem prowadzącym. Przywrócono szkole imię, otrzymała ona również nowy sztandar.

Szkoła dzisiaj to szkoła nowoczesna, przyjazna dzieciom, otwarta dla rodziców i całej społeczności, osiągająca sukcesy. To małe centrum kultury. Nowoczesna, patrząca w przyszłość, jednak mocno zakorzeniona w tradycji przodków, przekazująca uczniom historię Małej Ojczyzny.

W tym roku święto szkoły było połączone z poświęceniem odnowionych mogił kolejarzy – patronów szkoły – zamordowanych w Gozdowie przez ukraińskich nacjonalistów w nocy z 14 na 15 marca 1944 roku. W uroczystościach wzięli udział krewni zamordowanych kolejarzy, mieszkańcy Gozdowa, kolejarze-emeryci, kolejarze czynni zawodowo, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, instytucji publicznych, władz PKP, reprezentanci kolejowych stowarzyszeń i związków zawodowych.

Po zakończeniu mszy świętej w Kościele pw. Ducha Świętego i uroczystości na cmentarzu w Hrubieszowie zaproszeni goście udali się do Gozdowa, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy przy krzyżu na stacji kolejowej. Ufundowała ją pani Zofia Musiał.

Następnie goście przybyli do szkoły, gdzie powitała ich dyrektor placówki. uczniowie i nauczyciele zaprezentowali zebranym uroczystą akademię zatytułowaną „Tu, w mojej Małej Ojczyźnie”. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie oraz dzieci z punktu przedszkolnego.

Wiersze poświęcone wydarzeniom z marca 1944 roku zaprezentowała pani Wanda Góra.

Święto zakończyło się spotkaniem przy wspólnym stole. Poczęstunek dla uczniów przygotowali rodzice. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystych obchodów Święta Patrona Szkoły w Gozdowie.

 

Tekst i zdjęcia PSP w Gozdowie