Utworzenie Gminnej Spółki Wodnej w Werbkowicach

W dniu 21 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli sołectw z terenu gminy Werbkowice w celu utworzenia Gminnej Spółki Wodnej.

Wybrano 5-osobowy Zarząd GSW oraz Komisję Rewizyjną w 3-osobowym składzie.

Wybrany Zarząd rozpoczyna opracowywanie statutu, który zostanie przyjęty uchwałą przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki oraz będzie podlegał zatwierdzeniu przez Starostę Hrubieszowskiego. Po nabyciu osobowości prawnej Zarząd spółki wodnej zgłosi utworzenie spółki w celu wpisania do katastru wodnego i spółka będzie mogła podjąć działalność.

Bliższe informacje w sprawie działalności Gminnej Spółki Wodnej dostępne są w Urzędzie Gminy Werbkowice, pok. 6, tel. 84 657 20 80 w. 46.