Wybory sołtysa w sołectwie Hostynne-Kolonia

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Hostynne-Kolonia.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

Informujemy, że w przyszłym tygodniu adwokat Andrzej Dec będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w piątek – 20 stycznia (zamiast czwartku – 19 stycznia).
Porady będą udzielane w Sali Ślubów USC, w godz. 9:00-15:00.

Bezpłatne porady prawne w styczniu 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec, zapewniająca obsługę prawną Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w 2017 r.

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 ) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

Informujemy, że w przyszłym tygodniu adwokat Andrzej Dec będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy we wtorek – 20 grudnia (zamiast czwartku - 22 grudnia).

Porady będą udzielane w Sali Ślubów USC, w godz. 9.00–15.00.
Informację o dyżurach Mecenasa można uzyskać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 2) lub pod numerem tel. 84 657 20 80, w. 45.

 

Zmiana numerów telefonów i faksu w Urzędzie Gminy

Informujemy, że w związku z modernizacją centrali telefonicznej zmianie uległy numery telefonów i faksu w Urzędzie.

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) zwołuję XXV (budżetową) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: