Zebrania wiejskie w dniu 3 marca 2017 r. (piątek)

W dniu 3 marca 2017 r. (piątek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Zebrania wiejskie w dniu 2 marca 2017 r. (czwartek)

 W dniu 2 marca 2017 r. (czwartek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Zebrania wiejskie

W dniu 1 marca 2017 r. (środa), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Bezpłatne porady prawne w marcu 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Harmonogram zebrań wiejskich w 2017 roku

Przedstawiamy harmonogram zebrać wiejskich, które odbędą się w marcu 2017 roku. Prosimy o zapoznanie się z terminami zebrań w poszczególnych sołectwach. Zachęcamy mieszkańców sołectw do udziału w spotkaniach.

Zaproszenie na XXVII sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 ) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na  wspólne posiedzenie komisji stałych

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Bezpłatne porady prawne w lutym 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Indywidualne numery kont bankowych od 2017 roku – informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że utworzono indywidualne rachunki bankowe odrębne dla płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków osób fizycznych.

ołgoszenie

Wójt Gminy Werbkowice podaje do publicznej wiadomości, że w każdy piątek podczas trwania ferii zimowych na trasie Kolonia Honiatycze – Werbkowice będzie świadczona bezpłatna usługa w zakresie przewozu osób.