Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-03-27

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad

Zebrania wiejskie w dniu 16 marca 2017 r. (czwartek)

W dniu 16 marca 2017 r. (czwartek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Zebrania wiejskie w dniu 15 marca 2017 r. (środa)

W dniu 15 marca 2017 r. (środa), odbędą się zebrania wiejskie (roczne, informacyjne) w następujących sołectwach:

Zebranie wiejskie w dniu 12 marca 2017 r. (niedziela)

W dniu 12 marca 2017 r. (niedziela) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Werbkowice.

Zebrania wiejskie w dniu 10 marca 2017 r. (piątek)

W dniu 10 marca 2017 r. (piątek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Zebrania wiejskie w dniu 9 marca 2017 r. (czwartek)

W dniu 9 marca 2017 r. (czwartek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Zebrania wiejskie w dniu 8 marca 2017 r. (środa)

W dniu 8 marca 2017 r. (środa), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Wybory sołtysa w sołectwie Kotorów

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Kotorów.

Zebrania wiejskie w dniu 7 marca 2017 r. (wtorek)

W dniu 7 marca 2017 r. (wtorek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI.