Bezpłatne porady prawne w kwietniu 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Werbkowice

Urząd Gminy Werbkowice uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

Co najważniejsze zarówno klient, jak i Urząd nie będą ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Płatności bezgotówkowe można realizować w kasie Urzędu – pokój nr 18.

 

Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Werbkowice

Ostatnia sesja rady gminy, która odbyła się w miniony wtorek (28 marca), obfitowała w prezentacje i dyskusje poświęcone sprawom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasadom ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wypadkom w rolnictwie.

Utworzenie Gminnej Spółki Wodnej w Werbkowicach

W dniu 21 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli sołectw z terenu gminy Werbkowice w celu utworzenia Gminnej Spółki Wodnej.

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-03-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i poz. 1948 ) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-03-27

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad

Zebrania wiejskie w dniu 16 marca 2017 r. (czwartek)

W dniu 16 marca 2017 r. (czwartek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

Zebrania wiejskie w dniu 15 marca 2017 r. (środa)

W dniu 15 marca 2017 r. (środa), odbędą się zebrania wiejskie (roczne, informacyjne) w następujących sołectwach:

Zebranie wiejskie w dniu 12 marca 2017 r. (niedziela)

W dniu 12 marca 2017 r. (niedziela) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Werbkowice.

Zebrania wiejskie w dniu 10 marca 2017 r. (piątek)

W dniu 10 marca 2017 r. (piątek), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach: