Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-08-02

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwał dotyczących statutów sołectw: Wilków, Wilków-Kolonia, Terebiń, Terebiń-Kolonia, Terebiń-Zady.

Informacja o wyborze Sołtysa w Sołectwie Gozdów

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2017 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa Gozdów dokonano wyboru Sołtysa. Sołtysem została pani Anna Urszula Tujaka.

Bezpłatne porady prawne w lipcu 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Konsultacje społeczne ws. zmiany statutów sołectw

Konsultacje społeczne ws. zmiany statutów sołectw Wilków, Wilków-Kolonia, Terebiń, Terebiń-Kolonia, Terebiń-Zady.

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-06-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i poz. 1948 ) zwołuję XXX  sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-06-27

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wojewódzki Dzień Samorządowca

Przedstawiciele Gminy Werbkowice wzięli udział w Wojewódzkim Dniu Samorządowca.

Bezpłatne porady prawne w czerwcu 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.