naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Unaglowek ugprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugUprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugUprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2014 roku (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (pierwsze piętro) Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ulicy Piłsudskiego Józefa 2 odbędzie się pierwsza sesja Rady Gminy Werbkowice wybranej w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.

naglowek ugUprzejmie zapraszam na L (50) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach /kawiarnia/ z proponowanym porządkiem obrad:

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w XLVIII Sesji Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w XLVII Sesji Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Absolutoryjną Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach /kawiarnia/ z proponowanym porządkiem obrad: